COVID-19 – zasady obowiązujące w Andorze (aktualizacja 14.01.2022)

Udając się w podróż do Andory, lecimy samolotem z Polski do Barcelony (w Hiszpanii ) a stamtąd autokarem do Andory (ok. 3 godz. jazdy). Andora nie posiada własnego lotniska. Udając się w podróż do Andory musimy sprawdzać przepisy wjazdowe obowiązujące zarówno w Hiszpanii jak i Andorze.

 1. Hiszpania zasady wjazdu

Wszyscy podróżni przybywający do Hiszpanii drogą powietrzną są zobowiązani do wypełnienia formularza sanitarnego (dostępny na stronie www.spth.gob.es lub poprzez bezpłatną aplikację SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH). Formularz generuje kod QR, który należy okazać przed wejściem na pokład samolotu oraz po przybyciu do Hiszpanii.

Wszyscy pasażerowie są zobowiązani także do poddania się kontroli zdrowotnej, która może obejmować mierzenie temperatury, sprawdzanie dokumentów oraz ocenę ogólną (wizualną) stanu zdrowia. Mierzenie temperatury będzie się odbywało poprzez kamery termowizyjne lub termometry bezkontaktowe. Za gorączkę będzie uznawana temperatura 37,5 °C oraz wyższa. 

Od 7 czerwca 2021 roku, podróżujący do Hiszpanii z państw ujętych na liście regionów ryzyka (lista regionów ryzyka jest aktualizowana przez władze hiszpańskie i dostępna na stronie internetowej hiszpańskiego Ministerstwa Zdrowia w zakładce „Risk countries/areas”), zobowiązani są do przedstawienia wraz z wypełnionym formularzem sanitarnym jednego z poniższych dokumentów:

  1. Zaświadczenia potwierdzającego przyjęcie pełnej szczepionki przeciwko COVID-19 — uznawane będą zaświadczenia, zgodnie z którymi upłynęło 14 dni od przyjęcia pełnego szczepienia preparatem zatwierdzonym przez Europejską Agencję Leków lub wskazanych jako szczepionki do użycia kryzysowego przez Światową Organizację Zdrowia; zaświadczenie musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko osoby zaszczepionej, datę szczepienia ze wskazaniem przyjęcia ostatniej dawki, rodzaj przyjętej szczepionki, liczbę przyjętych dawek/wskazanie przyjęcia pełnego szczepienia, kraj, w którym dokonano szczepienia oraz wskazanie instytucji wydającej zaświadczenie,
UWAGA: Od 1 lutego 2022 roku uznawane będą zaświadczenia o szczepieniu, zgodnie z którymi upłynęło od 14 do 270 dni od przyjęcia pełnego szczepienia. Po upływie tego terminu, certyfikat powinien zawierać informacje o przyjęciu dawki przypominającej szczepienia.
 
  1. Zaświadczenia o negatywnym wyniku testu na obecność SARS-CoV-2 — uznawane będą zaświadczenia o wyniku testu wykonanego techniką NAAT (np. PCR) w ciągu 72 godzin przed przylotem do Hiszpanii lub zaświadczenia o wyniku testu antygenowego wykonanego w ciągu 48 godzin przez przylotem do Hiszpanii (dot. szybkich testów antygenowych uwzględnionych we wspólnym wykazie szybkich testów antygenowych publikowanym przez Komisję Europejską na podstawie Zalecenia Rady 2021/C 24/01); zaświadczenie musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko podróżującego, datę przeprowadzenia testu, wskazanie rodzaju przeprowadzonego testu, wskazanie kraju, którym przeprowadzono test,
  1. Zaświadczenia o przebyciu COVID-19 — uznawane będą zaświadczenia wydane przynajmniej 11 dni od uzyskania pierwszego pozytywnego wyniku testu wykonanego techniką NAAT; zaświadczenia tracą ważność po 180 dniach od uzyskania pierwszego pozytywnego wyniku testu wykonanego techniką NAAT; zaświadczenie musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko podróżującego, datę przeprowadzenia pierwszego testu z wynikiem pozytywnym, wskazanie rodzaju przeprowadzonego testu NAAT oraz wskazanie kraju, w którym przeprowadzono test.

Zaświadczenia należy przedstawić w języku hiszpańskim, angielskim, francuskim lub niemieckim. W przypadku braku możliwości uzyskania dokumentu w jednej w powyższych wersji językowych, oryginalne zaświadczenie należy przedstawić z tłumaczeniem przysięgłym na język hiszpański.

Dzieci poniżej 12 roku życia nie muszą przedstawiać żadnego z powyższych zaświadczeń, są jednak zobowiązane do posiadania wypełnionego formularza sanitarnego (dostępny na stronie www.spth.gob.es lub poprzez bezpłatną aplikację SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH).

  1. Andora zasady wjazdu

Przekraczając granicę hiszpańsko-andorską nie należy wypełniać żadnego dodatkowego zaświadczenia typu formularz sanitarny. Na przejściu granicznym pomiędzy Hiszpanią a Andorą nie obowiązują kontrole sanitarne. Podróżujący nie muszą przedstawiać uzasadnienia swojej wjazdu/wyjazdu.

Wszyscy turyści powyżej 16 roku życia przebywający w Andorze muszą posiadać jeden z następujących dokumentów:

  1. Zaświadczenia potwierdzającego przyjęcie pełnej szczepionki przeciwko COVID-19 — uznawane będą zaświadczenia, zgodnie z którymi upłynęło 14 dni od przyjęcia pełnego szczepienia preparatem zatwierdzonym przez Europejską Agencję Leków lub wskazanych jako szczepionki do użycia kryzysowego przez Światową Organizację Zdrowia.
  2. Zaświadczenie diagnostyczne o ujemnym wyniku testu SARS-CoV-2 wykonane w ciągu 72 godzin przed przybyciem do Księstwa Andory lub zaświadczenie o ujemnym wyniku szybkiego testu antygenowego w ciągu 12 godzin przed przybyciem na miejsce zakwaterowania.
  3. Zaświadczenie poświadczające, że posiadacz wyzdrowiał z COVID-19. Certyfikat musi być oryginalnym dokumentem napisanym po katalońsku, hiszpańsku, francusku lub angielsku, w formacie drukowanym lub cyfrowym i należy go okazać podczas meldowania się w obiekcie noclegowym.
W Andorze aby zameldować się w hotelu, pójść do restauracji, sklepu czy skorzystać z wyciągów narciarskich należy posiadać ,,paszport covidowy”, dokumentujący pełne szczepienie lub zaświadczenie o byciu ozdrowieńcem lub test antygenowy ważny 12 godz. lub test PCR ważny 72 godz. 
 

Szczegółowe informacje dotyczące spraw związanych z koronawirusem w Andorze dostępne są na rządowej stronie Andory https://covid19.govern.ad/en oraz https://www.salut.ad/temes-de-salut/coronavirus/informacio-allotjaments-turistics


Należy pamiętać, iż przy powrocie do Polski należy wypełnić 
Kartę Lokalizacji Podróżnego.
Szczegóły odnośnie powrotu do Polski odnaleźć można 
tu